Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru chemie, fyziky nebo příbuzných oborů na postgraduální úrovni
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblasti přírodních věd
 • zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce, min. 5 let praxe ve vedoucí funkci v oblasti vědy
 • jazykové znalosti, dobrá znalost českého a anglického jazyka
 • způsobilost k právním úkonům
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).
 • morální bezúhonnost

Předpokládané funkční období: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2027

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • stručný životopis, doklady o dosažené kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam vědeckých prací
 • koncepci řízení a rozvoje pracoviště (maximálně 5 stran A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a čestné prohlášení
  o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb. Uchazeč, který není státním občanem České republiky, prokazuje splnění § 17, odst. 4, písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb. čestným prohlášením.

Přihlášky musí být doručeny v písemné podobě v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – ředitel“ na adresu ústavu, osobně na podatelnu ústavu nebo datovou schránkou nejpozději do 8. prosince 2021. V případě zaslání přihlášky poštou, rozhoduje datum na razítku podací pošty.

Adresa pro doručení:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.,
Dolejškova 2155/3
182 23  Praha 8

Datová schránka: y3hncq4

Vybraní kandidáti/kandidátky při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o níž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.

Application deadline
8. 12. 2021