O fondu

Nadační fond Resonance byl založen  níže  uvedeným zakladatelem a registrován Městským soudem v Praze dne 17. září 2014 pod identifikačním číslem 033 86 627.
(Nadace se rozhodla dne 11. srpna 2014 v souladu s § 35 odst. 1 zákona 227/1997 Sb. v úpravě § 310 Nového občanského zákoníku z r. 2014 požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond Resonance).

Sídlo nadačního fondu Resonance:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8; IČO: 61388955.

Identifikační číslo Nadačního fondu Resonance: 
033 86 627

Zakladatel Nadačního fondu Resonance:
Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.

Nadační fond Resonance je zakládán s cílem podpory studentů v oborech chemie a fyziky, které nejsou dotačně příliš podporovány.

K tomu účelu slouží zřízení a každoroční udělování „Ceny Zdeňka Hermana“ ve výší 10 000 Kč „za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech podoborů chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie“.

Další informace k NF naleznete v  článku 1 až 9 dokumentu Statut Nadačního fondu Resonance.

Zakladatel  Nadačního fondu Resonance  je krátce představen v odkazu  Zdeněk Herman - Personalie.