Novinky

Vítězem pátého ročníku se stal Dr. Tomáš Pluháček

Cena Zdeňka Hermana 2018 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem pátého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) za disertační práci „Inductively coupled plasma mass spectrometry in metabolomics and forensic analysis".

Pátý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR vyhlašuje pátý ročník soutěže o

„Cenu Zdeňka Hermana o nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie“.

Přihlášky do soutěže, t.j. krátký životopis a disertační práci v plném znění v elektronické formě nebo na CD, zašlete prosím na adresu Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 nebo zdenek.herman@jh-inst.cas.cz.
 

Vítězem čtvrtého ročníku se stal Dr. Antonín Bednařík

Cena Zdeňka Hermana 2017 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem čtvrtého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Antonín Bednařík (Masarykova  Universita v Brně) za disertační práci „Novel strategies for desorption mass spectrometry".

Vítězem třetího ročníku se stal Dr. Anton Škríba

Cena Zdeňka Hermana 2016 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem třetího ročníku soutěže o  Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Anton Škríba (Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, vedoucí práce prof. J. Roithová) za disertační práci „Spectroscopy of Reaction Intermediates".

Cena Zdeňka Hermana 2015 byla Ing. Krásnému předána

Cena Zdeňka Hermana 2015 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem druhého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal  Ing. Lukáš Krásný, PhD,  a jeho  práce „Techniky obohacení fosforylovaných peptidů in situ před MALDI-MS analýzou“, obhájená na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Správní rada vybrala vítěze druhého ročníku Ceny Zdeňka Hermana

Správní rada vybrala vítěze druhého ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2014-2015 na své schůzce (v prosinci  2015).

Cena bude výherci  udělena na 5. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (13.-15.4.2016 v Českých Budějovicích), kam bude vítěz pozván --- 15.2.2016.

Vítězkou  prvního ročníku se stala Mgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D.

Vítězkou  prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oblastí  chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie, pro období 2013-2014 se stala Mgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D. za teoretickou disertační práci (vedoucí práce prof. Pavel Jungwirth) Vliv rozpouštědla na iontové párování a fotoionizaci ve vodě (Solvent Effects in Ion Pairing and Photoionization of Water).

Správní rada vybrala vítěze prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana

Správní rada vybrala vítěze prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2013-2014 na své schůzce (v lednu 2015).

Cena bude výherci  udělena na 4. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (15.-17.4.2015) , kam bude vítěz pozván --- 20.1.2015.