Nanočástice oxidu železitého jako efektivní katalyzátor pro hydrogenaci CO2

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

7.května 2019 v 10:30, místnost 108