Mgr. NOVÁKOVÁ LACHMANOVÁ Štěpánka

Room
508, 06
Extension
3188,3068
E-mail
stepanka.lachmanova@jh-inst.cas.cz
Prizes

portrait  PRIZES

Year
2018 International Awards