ČT 24 - Kde se vzal „život" na Marsu?

Broadcast date
08.06.2018

Jak se mohly tyto látky do hornin dostat? Český fyzikální chemik Martin Ferus vysvětluje: „V tuto chvíli nelze tvrdit s jistotou cokoliv. V minulosti byl na Marsu detekován chlorbenzen a také methan. Obecně vzato, povrch Marsu je vystaven tvrdému UV záření a kosmickému záření a nepředpokládá se, že by organické látky byly v takovém prostředí stabilní. V tomto ohledu je tedy daný objev, v tuto chvíli sirných sloučenin thiofenu, metylmerkaptanu a dimetylsulfidu opravdu zajímavý a přelomový. Organické látky se mohou na povrch Marsu dostat z vesmíru například dopadem uhlíkatých meteoritů."(celý příspěvek zde)

Room
02, 415
Extension
3204, 3685, 3205, 3014
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz