“Advanced Carbon Electrodes for Electroanalysis and Spectroelectrochemistry“

Prof. Greg M. Swain, Michigan State University, Department of Chemistry, USA

21.09.2018, 10:30, posluchárna 108, Ústav fyzikální chemie J. He