Room
116 (osobní oddělení)
Extension
3315
E-mail
martina.pohlovaatjh-inst.cas.cz