Room
116 (osobní oddělení)
Extension
3315
E-mail
stanislava.semeradovaatjh-inst.cas.cz