Other National Awards

Other National Awards
Year
2013
Studentka Kristýna Kantnerová (školitel prof. Jiří Ludvík) - Studentská vědecká konference VŠCHT 2013/2014 - 1. místo, sekce Aplikovaná fyzikální chemie II