Other National Awards

Other National Awards
Year
2013
Student Bc. Vít Svoboda (školitel Dr. Ondřej Votava) - Studentská vědecká konference VŠCHT 2013/2014 - 1. místo, sekce Aplikovaná fyzikální chemie I.