Other National Awards

Other National Awards
Year
2014
Bc. Vít Svoboda - Studentská vědecká konference VŠCHT 2014/2015 - 1. místo, sekce Fyzikální chemie IV, soutěžní práce: Ro- vibrační spektroskopie metanolu s vysokým rozlišením (školitel O.Votava).