Other National Awards

Other National Awards
Year
2014
Bc. Daniela Šmídová - Studentská vědecká konference VŠCHT 2014/2015 -
3. místo, sekce Fyzikální chemie III za práci "Procesy v sodíkem dopovaných klastrech" (školitel Dr. M. Fárník, konzultant Ing. J. Lengyel).