Server astronomické společnosti astro.cz

Broadcast date
29.03.2018

Server astronomické společnosti astro.cz - v cyklu přednášek na Brněnské hvězdárně věnovaných tématu "Vznik života - největší tajemství vesmíru", vystoupil se svými přednáškami Martin Ferus (spolu s kolegy z BFÚ Brno, 5.4. na téma Současný pohled na vznik a vývoj života na Zemi a ve vesmíru) a Svatopluk Civiš (12.4. s přednáškou na téma Metan na Marsu - Život na Marsu?).

RNDr. FERUS Martin Ph.D.

Room
02, 415
Extension
3205, 3014, 3685
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz

prof. RNDr. CIVIŠ Svatopluk CSc.

Room
020, 02
Extension
3275, 3205, 3014
Flag-line
286591766
E-mail
svatopluk.civisatjh-inst.cas.cz