VĚDA V ONLINE DOBĚ

Broadcast date
18.06.2020

Vědecké výzkumné instituce postupně zpřístupňují vědecké výsledky svých pracovníků ve formě otevřeného přístupu. Jak se k otázce tzv. Open Science staví Akademie věd ČR a jaké jsou praktické zkušenosti Knihovny AV ČR?

Během poslední dekády se v případě vědeckých
článků stal otevřený přístup běžnou praxí. V jisté
míře to platí i pro Akademie věd České republiky, která v roce
2010 přijala politiku otevřeného přístupu.

Na podporu OPEN ACCESS založila Evropská komise také
Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC). Jeho budování
podporuje Evropská federace akademií přírodních a humanitních věd (ALLEA), jejímž členem je i Akademie věd ČR.

Vytvoření Evropského cloudu pro otevřenou vědu je
v kontextu fungování evropské vědy nutné, abychom
mohli lépe chránit a rychleji sdílet data a výsledky výzkumu
v rámci vědecké komunity nejen v Evropě, ale i mimo ni.

Předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné
infrastruktury (ESFRI) Jan Hrušák, který je současně i členem výkonného výboru EOSC, doplňuje, že implementace cloudu se aktuálně nachází v první fázi, jež podle stávajícího návrhu
Evropské komise schváleného členskými státy potrvá do
konce roku 2020.

Více zde: http://pdf.avcr.cz/AB/2020-05/#page=8

Room
kancelář U Slovanky 5
Extension
3181
E-mail
jan.hrusakatjh-inst.cas.cz