Pamětní medaile PřF UK 2019

Year
2019

Pamětní medaile PřF UK se letos udělují poprvé, a to při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Ocenění převzala z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. šestice chemiků, které spojují především důležité příspěvky k oboru elektrochemie.

Room
535
Extension
+420 26605 3975
E-mail
ladislav.kavanatjh-inst.cas.cz
Room
533
Extension
+420 26605 3217
E-mail
jiri.ludvikatjh-inst.cas.cz
Room
409
Extension
+420 26605 2017
E-mail
zdenek.samecatjh-inst.cas.cz