Získali jsme certifikaci „HR Excellence in Research“

Náš ústav získal 16. 1. 2019 certifikaci „HR Excellence in Research“.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě GAP Analýzy a Akčního plánu.

 

STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

V březnu 2015 přijala Evropská komise doporučení (2005/251/ES) Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (C&C), v němž upřesnila soubor zásad ke zlepšení výzkumného systému. Implementování principů C&C ve výzkumných institucích je podporováno strategií lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) se přihlásil k principům C&C dne 15. listopadu 2017 s cílem získat ocenění „HR Excellance in Research”. Dále získal projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v. v. i. pro výzkum a vývoj s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251 (Míra spolufinancování EU: 75,90%, 2018-2022), který napomáhá k implementaci těchto zásad.

V roce 2018 byl zahájen dlouhodobý proces tzv. GAP analýzy, odhalující mezery ve 40 principech C&C. Na základě diskusí s vědci všech úrovní, administrativními a technickými pracovníky byla provedena GAP Analýza a připraven Akční plán pro nadcházející čtyři roky. Implementace strategie HRS4R je jedním ze způsobů, jak prokázat, že ÚFCH JH podporuje své vědce.

Celý proces je kontrolován řídícím výborem jmenovaným interní směrnicí č. 7/2017 (4. prosince 2017). Tento výbor požádal vedoucí oddělení, aby jmenovali alespoň jednu osobu se zkušenostmi a zájmem o problematiku lidských zdrojů. Zástupci vědců, administrativního a technického personálu zřídili pracovní skupinu, jejíž členové se aktivně, dobrovolně a zodpovědně účastní procesů GAP analýzy a koncepce akčního plánu.

Členové ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Předseda:

 • RNDr. Ing. Martin Kalbáč , Ph. D. (Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou správu)

Členové:

 • prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc (Ředitel)
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Zástupce ředitele pro vědu)
 • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (Zástupce vedoucího, Oddělení biofyzikální chemie)
 • doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. (Zástupce ředitele pro vzdělání)
 • Dr. Ing. Kateřina Minhová – Macounová (Předsedkyně Odborové organizace)
 • Ing. Zuzana Musilová, Ph.D. (HRS4R administrátor)
 • Ing. Zita Zajačková (Personální oddělení)

Členové PRACOVNÍ SKUPINY

 • Mgr. Jiří Brabec, Ph.D. (Oddělení teoretické chemie)
 • Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D. (Koordinátor účasti ústavu v rámcových a strukturálních programech EU/Oddělení biofyzikální chemie)
 • Mgr.Kseniya Dryahina, Ph.D. (Oddělení chemie iontů v plynné fázi )
 • RNDr. Martin Ferus, Ph.D. (Vedoucí oddělení/Oddělení spektroskopie)
 • Ing. Marie Fryčová, Ph.D. (Oddělení struktury a dynamiky v katalýze)
 • Mgr.Michal Horáček, Ph.D. (Zástupce vedoucího/Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy)
 • RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Oddělení teoretické chemie)
 • Mgr. Piotr Jurkiewicz, Ph.D. (Oddělení biofyzikální chemie)
 • Antonín Knížek (Oddělení spektroskopie)
 • Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D. (Oddělení dynamiky molekul a klastrů)
 • František Kuneš (Vedoucí oddělení/Technické oddělení)
 • RNDr. Jan Langmaier, CSc. (Oddělení elektrochemie v nanoměřítku )
 • RNDr. Magdalena Michlová, Ph.D. (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Dr. Ing. Kateřina Minhová Macounová (Předsedkyně Odborové organizace /Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Ing. Zuzana Musilová, Ph.D. (HRS4R administrátor/ Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil (Oddělení elektrochemie v nanoměřítku )
 • Mgr. Ludmila Šimková, Ph.D. (Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy)
 • Ing. Blanka Sirová (Ekonomické oddělení)
 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (Tajemnice pro vzdělávání/Management)
 • Karel Štys (Technické oddělení)
 • RNDr. Hana Tarábková, Ph.D. (Oddělení elektrochemických materiálů)
 • Dis. Lenka Valášková (Ekonomické oddělení)
 • Veronika Valášková (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Ing. Zita Zajačková (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Mgr. Markéta Zapletalová (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Mgr. Veronika Zelenková, Ph.D. (Tajemnice pro vědu/Vedení)
 • Žilková Naděžda (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)

 

Time schedule

Fig. HRS4R procesní tabulka (source: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).

HRS4R procedure chart

 

AKCE provedené v prvotní fázi (2018)

04/12/2017 – Jmenování řídícího výboru

01/01/2018 – ÚFCH JH získal projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251

25/01/2018 – Schůze pracovního výboru

08/02/2018 – Schůze pracovního výboru

19/02/2018 – Schůze pracovního výboru

06/03/2018 – Schůze zaměstnanců ústavu – Seznámení zaměstnanců s C&C a HRS4R

26/03/2018 – Schůze pracovního výboru

23/05/2018 – Schůze pracovního výboru

30/08/2018 – GAP analýza poslána všem zaměstnancům ÚFCH JH

05/09/2018 – Schůze pracovního výboru – revize GAP Analýzy

05/10/2018 – Akční plán odeslán všem zaměstnancům

11/10/2018 – Schůze pracovního výboru – revize Akčního plánu

31/10/2018 – Schůze zaměstnanců ústavu – Seznámení zaměstnanců s Akčním plánem

15/11/2018 – GAP analýza a Akční plán odeslán Evropské Komisi

AKCE plánované pro období implementace (2019 - 2022)

2019 – 2020 – Implementace Akčního plánu

Po 2 letech – Průběžné hodnocení

2021 – 2023 – Implementace revidovaného Akčního plánu

Po 5 letech - Obnovení po návštěvě hodnotitelů

DODATEČNÉ INFORMACE

Ing. Zuzana Musilová, Ph.D.

Phone: (+420) 26605 3177

Email: zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz

 

ODKAZY

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://www.euraxess.cz/cs

OTM-R politika pro přijímání vědců

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf

C&C – Anglická verze

https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/am509774cee_en_e4.pdf

C&C – Česká verze

 

https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/storage/f77a977f0266c753b82ec86c88257f37767d5b6a?uid=f77a977f0266c753b82ec86c88257f37767d5b6a