Knihovna

Základní knihovna se specializovaným fondem Ústavu fyzikální chemie JH AV ČR

Knihovna je otevřena pro externí uživatele po telefonické dohodě.

Vedoucí knihovny je pí KNAPOVÁ Michaela (knapovaatjh-inst.cas.cz, knihovnaatjh-inst.cas.cz).

Činnost, služby, využití

Zpracovatel ASEP - Evidence publikační činnosti vědeckých pracovníků (ASEP, RIV)

Jak správně oznámit vyšlou publikaci:
Každý vědecký pracovník – autor publikační činnosti, je povinen vyšlý článek (či jiný druh publikační činnosti) obratem nahlásit zpracovateli ASEP formou zaslání pdf na mail knapovaatjh-inst.cas.cz nebo knihovnaatjh-inst.cas.cz. Zpracovatel se již postará o to, aby byly články zaneseny do ASEP a následně, pokud splňují dané podmínky, do RIV. Podrobnosti ohledně této problematiky najdete na: https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/ případně se neváhejte zeptat v knihovně ústavu.

Vyřizování objednávek kopií článků a výpůjček knih, nedostupných v knihovně z domácích i zahraničních zdrojů pro pracovníky ústavu.

Vyřizování požadavků českých i zahraničních knihoven v rámci meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.

Nákup a katalogizace knih.

Evidence výpůjček.

Nákup a evidence časopisů.

Zajištění přístupů do EIZ (elektronických informačních zdrojů).

Tisk posterů a plakátů pro pracovníky ústavu na velkoplošné tiskárně do velikosti A0.

Kopírování a skenování materiálů pro pracovníky ústavu do velikosti A3.

Kroužková vazba do velikosti A4.

Laminování do velikosti A4.

Možnost zapůjčení řezačky papíru do velikosti A3.