Pozice Kontakt
Ředitel
prof. HOF Martin Dr. rer. nat., DSc.
+420 26605 3264, 2011
martin.hof@jh-inst.cas.cz
Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou správu
doc. RNDr. Ing. KALBÁČ Martin Ph.D.
+420 26605 3804, 3445, 2101
martin.kalbac@jh-inst.cas.cz
Zástupce ředitele pro vědu
prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik Dr. rer. nat.
+420 26605 3084, 3239
patrik.spanel@jh-inst.cas.cz
Zástupce ředitele pro infrastrukturu
prof. Ing. MAREČEK Vladimír DrSc.
+420 26605 2073
vladimir.marecek@jh-inst.cas.cz
Zástupce ředitele pro vzdělávání
doc. Mgr. FÁRNÍK Michal Ph.D., DSc.
+420 26605 3206
michal.farnik@jh-inst.cas.cz
Tajemnice ředitele
Mgr. BARTOŇOVÁ Kateřina
+420 26605 2008
katerina.bartonova@jh-inst.cas.cz
Sekretářka ředitele
BERGEROVÁ Vladimíra
+420 26605 2011
vladimira.bergerova@jh-inst.cas.cz
Koordinátor účasti ústavu v rámcových a strukturálních programech EU
Mgr. CEBECAUER Marek Ph.D.
+420 26605 3733
marek.cebecauer@jh-inst.cas.cz
Koordinátor agendy patentů a vynálezů
Ing. RATHOUSKÝ Jiří CSc.
+420 26605 3945, 3865, 3080
jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz