Oddělení dynamiky molekul a klastrů

Zástupce vedoucího