Místnost
416, 417 (sklářská dílna)
Oddělení
Linka
3695