Místnost
vrátnice
Linka
3286
Pevná linka
286590842