Místnost
301, 607
Linka
3555, 2076
E-mail
jaroslava.moravkovaatjh-inst.cas.cz