Other National Awards

Year
2015
Bc. Martin Pižl - Studentská vědecká konference VŠCHT 2015/2016 - 2. místo, sekce Anorganická chemie.