Otto Wichterle Award

Year
2016
Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročí věk 35 let.

Více informací o laureátovi naleznete v tiskové zprávě.
Místnost
02, 415
Linka
3204, 3685, 3205, 3014
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz