Other National Awards

Year
2016
Cena děkana PřF Univerzity Karlovy za nejlepší disertační práci (více v krátkém oznámení).