Otto Wichterle Award

Year
2017

 

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročí věk 35 let.

Více informací o laureátovi naleznete v anglické tiskové zprávě.

Místnost
222
Linka
3505
E-mail
radek.sachlatjh-inst.cas.cz