Current Grants
Multidisciplinary projects
Recent Grants
All Grants
Years Grant
2021
2028
Energy-X: Transformative chemistry for a sustainable energy future
820444 ENERGY-X
European Commission
2020
2021
Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci antibiotik v odpadních vodách
8J20FR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
2020
2024
MĚSTO JAKO LABORATOŘ ZMĚNY; STAVBY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PROSTŘEDÍ PRO BEZPEČNÝ A HODNOTNÝ ŽIVOT
2020–2024: Strategie AV 21
Akademie věd České republiky
2020
2024
MĚSTO JAKO LABORATOŘ ZMĚNY; STAVBY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PROSTŘEDÍ PRO BEZPEČNÝ A HODNOTNÝ ŽIVOT
2020–2024: Strategie AV 21
Akademie věd České republiky
2019
2020
Molecular level studies of chemo-radiation synergy

Academy of Sciences of the Czech Republic
2019
2020
Metal-organic frameworks na 2D materiálech
8J19AT026
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2019
2020
Teoretické modelování redoxních vlastností a jejich vlivu na reaktivitu polynukleárních center v nehemových metaloenzymových a biomimetických komplexech
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010490
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2019
2020
Studium vlivu oxidačního stresu na apoptotickou aktivitu Bax proteinu
L200401901
Academy of Sciences of the Czech Republic
2019
2020
Fotokatalytické odstraňování NOx ze znečištěného vzduchu. Mechanismus a celkový dopad na životní prostředí.
L200401902
Academy of Sciences of the Czech Republic
2019
2021
Light-Responsive Nanofiber Materials and Nanoparticles for Inactivation of Pathogens
19-09721S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Reakce atmosferických radikálů na klastrech
19-14105S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí
TH04030090
Technologická agentura ČR
2019
2021
Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci odolných polutantů vody
19-21801S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Role of mTORC1 signalling in intracellular processing and trafficking of Alzheimer’s diseaseassociated amyloid precursor protein and its derivatives
19-08304Y
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
DMRG-tailored coupled cluster method in the 4c-relativistic domain

Academy of Sciences of the Czech Republic
2019
2021
Time evolution of conjugated systems in excited states by surface hopping nonadiabatic molecular dynamics
19-06860S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách?
19-03314S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Electrochemical study on new artificial enzymes and their role in sensing of neurotransmitters
19-03160S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Standard Project
19-15217S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Electron Attachment in Radiation Chemistry
19-01159S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech budov: celkový environmentální dopad
19-12109S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Selektivni oxidace metanu na metanol a další hodnotné produkty pomoci zeo1itických katalyzátorů
8JPL19046
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2019
2021
Domain based local pair natural coupled cluster method for symmetric and periodic systems
19-01897S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Deep learning for strongly correlated systems in quantum chemistry
19-13126Y
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Singletové štěpení: redox vlastnosti a fotofyzika kaptodativních biradikáloidů
19-22806S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Topological regulation of CD4 and CD8 in T cells
19-07043S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2021
Komplexy elektronově deficitních přechodných kovů s luminiscenčními vlastnostmi
19-00204S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2022
Gas sensors based on hybride nanostructures for IoT applications
TH04010211
Technologická agentura ČR
2019
2022
Využití optimalizovaných fotokatalytických nanokompozitů pro odstraňování zdraví škodlivých látek ze vzduchu
FV40209
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
2019
2022
Rational development of smart prosthetic material: Silicalite-1 coating on TiAlV alloy
19-02891S
Grant Agency of the Czech Republic
2019
2022
Photoactivation of protein redox sites
LTAUSA18
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2019
2023
Souhra lipidů, iontů a bílkovin a její role v dynamice a funkci buněčných membrán
19-26854X
Grant Agency of the Czech Republic
2018
2020
Probing Electron Transport Mechanism in Single Molecule Junctions by Conductance and Thermoelectricity Measurements.

Academy of Sciences of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-04682S
2018
2020
Concept for creation of zeolite based catalysts with enhanced functionality for industrially relevant acid- and redox-catalysed reactions

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-20303S
2018
2020
Oxidative stress as an essential modulator of Bax apoptotic activity: molecular insights by single-molecule fluorescence

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-04871S
2018
2020
Atomically thin membranes with smart pores engineered in two-dimensional crystals

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-20357S
2018
2020
Electron-Selective Interfaces Applicable for Perovskite Solar Cells

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-08959S
2018
2020
Relativistic DMRG-based externally corrected coupled cluster methods

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-24563S
2018
2020
Combinatorially imprinted substrates with mass, spectroscopic and electrochemical detection

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GJ18-09055Y
2018
2020
Penetration, accumulation and interactions of selected drug-model molecules with mimics of human Tear Film Lipid Layer

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-26751S
2018
2020
Chemicky funkcionalizované uhlíkové nanostruktury pro aplikace v kompozitních materiálech
LTC18039
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LTC18039
2018
2020
Photoelectrochemical reduction of carbon dioxide on copper foam electrodes modified by copper oxides

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-09848S
2018
2020
Simulation of Meteor Plasma using Terawatt Laser: Experiments, Theory and Real Observations

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-27653S
2018
2020
Secondary electrospray ionization mass spectrometry (SESI-MS) for quantification of gaseous analytes in air, headspace and breath

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-12902S
2018
2020
Synthesis and characterization of semiconducting supramolecules of novel type and their use in preparation of organic transistors (OFETs)

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-12150S
2018
2020
Radical catalysis of enzymatic and biomimetic polynuclear transition-metal active sites

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-13093S
2018
2020
Development of high-performance alkylation and isomerization catalysts

Technologická agentura ČR
2018
2020
Theory of Electron-Induced Decomposition of Molecules in Plasma and Nano-technology

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GA18-02098S
2018
2020
Massively parallel tensor network methods for strongly correlated quantum chemistry

Grant Agency of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=GJ18-18940Y
2018
2021
Progressive materials for protection from serious damage of environment

Technologická agentura ČR
2018
2022
Carbon allotropes with rationalized nanointerfaces and nanolinks for environmental and biomedical applications
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_026/00083…
2018
2022
Implementace pokročilých fyzikálně-chemických přístupů pro studium moderních materiálů a bio/chemických procesů

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=EF16_027/0008355
2018
2023
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2018
2023
J. Heyrovsky Chair

European Commission
https://cordis.europa.eu/project/rcn/216360_en.html
2017
2020
Substitute for SF6 gas in switchgears

Technologická agentura ČR
2017
2020
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2017
2020
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20234
2017
2020
Výzkum a návrh konstrukce 48V lithiových akumulátorů pro novou generaci automobilů

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20471
2017
2020
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=EF16_013/0001821
2017
2020
Nové coupled cluster metody korigované pomocí DMRG: Implementace pro nejnovější generaci superpočítačů a aplikace na komplexy přechodných kovů

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
http://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=LTAUSA17033
2017
2022
Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field

European Commission
http://cordis.europa.eu/project/rcn/207872_en.html
2016
2020
Ion-Molecule Processes for Analytical Chemistry Technologies

European Commission
http://impact-h2020itn.com/