Kontaktní adresa

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Adresa:
Telefon (sekretariát):
Telefon (vrátnice):
Fax:
E-mail:

DIČ:
Datová schránka:
Podatelna ÚFCH JH:

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
(+420) 28658 3014 nebo (+420) 26605 2011
(+420) 26605 3286
(+420) 26605 3910
directoratjh-inst.cas.cz

CZ61388955
y3hncq4
podrobnosti zde