Awards of the AS CR

Ceny Akademie věd ČR
Year
2018

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

prof. RNDr. SAMEC Zdeněk DrSc.