Cestovní mapa ESFRI 2021 - nový termín pro předkládání projektů

V reakci na pandemii koronaviru SARS-CoV-2 se Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) rozhodlo prodloužit termín pro předkládání nových projektů evropských výzkumných infrastruktur na Cestovní mapu ESFRI 2021 do 9. září 2020. Podmínky vyhlášené výzvy zůstávají beze změn.


Krize veřejného zdraví způsobená vypuknutím onemocnění Covid-19 ovlivňuje každodenní život celé společnosti včetně výzkumných organizací, které potřebují účinně spolupracovat napříč evropskými zeměmi. Proto se ESFRI rozhodlo prodloužit termín pro předkládání nových projektů evropských infrastruktur pro aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021 do 9. září 2020. Výzkumným infrastrukturám to poskytne dostatek času při přípravě vysoce kvalitních návrhů projektů.

„Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 ovlivňuje naše osobní životy i práci. Z toho důvodu musíme zajistit všem výzkumným infrastrukturám rovnocenné podmínky při předkládání návrhů projektů pro aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021,“ řekl předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.


Prodloužení termínu pro podávání nových projektů neovlivní plánované vydání Cestovní mapy ESFRI na podzim roku 2021. V nejbližší době také ESFRI zveřejní podrobný časový harmonogram.

Současně ESFRI připravuje informace o aktivitách a službách výzkumných infrastruktur potřebných k řešení nákazy COVID-19 a jejích dlouhodobých důsledků. Tyto informace budou k dispozici na webových stránkách ESFRI.

Bližší informace o aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021 jsou k dispozici na webových stránkách ESFRI a prostřednictvím národních delegací států zapojených v ESFRI. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat ESFRI na adrese roadmapatstr-esfri.eu