Semináře

Název semináře Organizátor
2018 Engineering 2D Transition Metal Dichalcogenides Nanosheets For Energy Conversion
26. 11. 2018 od 10:30 hod. proběhne v místnosti č. 108
Dr. Damien Voiry, Institut Européen des Membranes, University of Montpellier
2018 FUNCTIONALIZATION OF 2D MATERIALS: A MOLECULAR APPROACH
25. 10. 2018 od 10:30 hod. proběhne v posluchárně č. 108
Steven, DE FEYTER
2018 2D Materials: Science and Technology
10:30 am, Tuesday, October 16th 2018
Prof. A. H. Castro Neto
2018 Chirality in flatland: intermolecular recognition, spin filtering and molecular machines at surfaces
September 13, 14:00, Brdička lecture hall
Prof. Karl Heinz Ernst, University of Zurich, Department of Chemistry
2018 How can plasmonic nanoparticles improve superresolution microscopy?
2 pm, Monday, September 3th 2018, Rudolf Brdička Lecture Hall
Dr. Vladimíra Petráková, Free University Berlin
2018 "Od nápadu přes 3D technologie až po finální výrobek"
přednáška se ruší!!!
Patrik Kusý ze společnosti 3Dplus
2018 Exoplanets in Ondrejov - ground based support of space missions
Wednesday, June 27, 2018 at 1 p.m., room 108
Petr Kabath, Astronomical Institute ASCR
2018 "Voltametrie na rozhraní iontová kapalina|voda"
pátek 22. června v 10:30 hod v zasedací místnosti 108
2018 New perspectives with action-FRET
on Tuesday, June 5th, 14:00, in room Nr. 11, at the ground floor
Dr. Geoffrey Knight from Institut Lumiere Materie, Université de Lyon, France
2018 Raman Optical Activity: Principles and Applications
in room 108 on Monday May 28, 2018 at 2 p.m.
RNDr. Václav Profant, Ph.D., Institute of Physics of Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University,
2018 "Gaseous nanobubbles in the bulk of liquid"
May 11th at 10:30, Rudolf Brdička Lecture Hall
2018 "DNA origami as a programmable engineering platform for metal nanoparticles and proteins"
Wednesday, 9th of May at 10:00 in the room 11.
Sarah Henry from University of Glasgow
2018 "Spektroelektrochemie nových diimin-karbonylových komplexů manganu a jejich aktivita v elektrokatalytické redukci oxidu uhličitého"
v pátek 20. dubna v 10:30 hod v zasedací místnosti 108.
2018 « Thermalisation in water nanodroplets » and « Differential ion mobility separation and infrared identification of isomers of amino acids »
Tuesday, April 17th, 14:00, in room Nr. 11
Dr. Francis Berthias, Université Paris Sud, Orsay, France
2018 "Elektrochemicky řízené periodické rozvinování uhlíkové nanorole"
pátek 6. dubna v 10:30 hod v zasedací místnosti 108
2018 "Tajemné nulmocné železo"
pátek 16. března v 10:30 hod v zasedací místnosti 108
2018 Pevné a pastové amalgámové elektrody - 20 let vývoje a zkoumání
pátek 2. března v 10:30 hod v zasedací místnosti 108.
2018 Laser Mass Spectrometry and Molecular Spectroscopy of Molecules and Supramolecular Complexes
Wednesday February 28, at 1 p.m. in room no. 108
Francisco Gamez Marquez
2018 Low energy electron induced decomposition of bimetallic FEBID precursors (FEBID = Focused Electron Beam Induced Deposition)
25.1.2018 at 13:00 in room 108
Dr. Ragesh Kumar (the University of Iceland, Reykjavik)
2018 Time-resolved molecular chirality in the gas phase
8.1.2018 at 13:00 in room 108
Vít Svoboda (Laboratorium für Physikalische Chemie, ETH, Zürich Switzerland)
2017 EU funding of research beyond GAČR and TAČR. The past and the future perspectives
December 11th 2017, at 10:30 am, R. Brdička lecture hall
2017 From Probing to Transforming: Chemistry and X-rays in Liquid Phase
November 30, 2017 at 10:00 in R. Brdička lecture hall
Petr Slavíček (Department of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology)
2017 The reaction of RO2 radicals with OH radicals and its impact in remote environments
November 27, 2017, at 14:00 in room 108.
Christa Fittschen (PhysicoChimie des Processus de Combustion et de l'Atmopshère CNRS - Université Lille 1, France)
2017 Reactive ion-surface interactions: Deuterium impacts Beryllium
November 20, 2017, in room 108, at 14:00.
Lorenz Ballauf (Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, University of Innnsbruck, Austria)
2017 Seminář Moderní AFM-Raman techniky v současné vědě
středa 8.11.2017, 8:15-16:30, přednáškový sál v budově ÚFCH JH.
Organizátor za ÚFCH JH : Mgr. Otakar Frank, Ph.D.