Room
502, 05
Extension
3966, 2012
E-mail
hana.tarabkovaatjh-inst.cas.cz