Mgr. Dryahina Kseniya Ph.D.

E-mail
kseniya.dryahina at jh-inst.cas.cz
Místnost
231
Linka
+420 26605 3514, 3239, 2112