Ing. RATHOUSKÝ Jiří CSc.

Místnost
624, 505, 611
Linka
3945, 3865, 3080
E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz