Pozice Kontakt
Interní člen
AMARO Mariana Ph.D.
+420 26605 3505, 3484
mariana.amaro@jh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. FEDOR Juraj Ph.D.
+420 26605 3636
juraj.fedor@jh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. FRANK Otakar Ph.D.
+420 26605 3446
otakar.frank@jh-inst.cas.cz
Interní člen
doc. RNDr. Ing. KALBÁČ Martin Ph.D.
+420 26605 3804, 3445, 2101
martin.kalbac@jh-inst.cas.cz
Interní člen
Ing. PD. KRTIL Petr CSc.
+420 26605 3826
petr.krtil@jh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. LAMAČ Martin Ph.D.
+420 26605 3735
martin.lamac@jh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. RNDr. LUDVÍK Jiří CSc.
+420 26605 3217
jiri.ludvik@jh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. RNDr. SAMEC Zdeněk DrSc.
+420 26605 2017
zdenek.samec@jh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. SRNEC Martin Ph.D.
+420 26605 2067
martin.srnec@jh-inst.cas.cz
Externí členové

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.,
Fyzikální ústav, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

prof. Dr. Ing. Karel Bouzek,
Ústav anorganické technologie, Fakulta chemické technologie,  VŠCHT Praha

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka,
Ústav Fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha

prof. Pavel Jungwirth, Ph.D.,
Ústav organické a biochemie chemie AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.,
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova