Pozice Kontakt
Předseda

Ing. Petr BOBÁK, CSc., Akademie věd České republiky

Místopředseda
Mgr. FRANK Otakar Ph.D.
+420 26605 3446
otakar.frank@jh-inst.cas.cz
Člen

Ing. Jana BLUDSKÁ, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Prof. Ing. Jiří HOMOLA, DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Iva MATOLÍNOVÁ, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Tajemnice
Ing. SPIROVOVÁ Ilona
+420 26605 3475
ilona.spirovova@jh-inst.cas.cz