Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
ČÁRSKY Petr, prof. RNDr., DrSc. 105 3665 petr.carsky@jh-inst.cas.cz
CEBECAUER Marek, Mgr., Ph.D. 213 3733 marek.cebecauer@jh-inst.cas.cz
ČERMÁK Miroslav údržba jídelny 3218
ČERMÁKOVÁ Nikola, Mgr., Ph.D. nikola.cermakova@jh-inst.cas.cz
ČERNÝ Ivan, sklářská dílna 416, 417-sklářská dílna 3695
CHUM Tomáš, Mgr. 213 3733 tomas.chum@jh-inst.cas.cz
CIVIŠ Svatopluk, prof. RNDr., CSc. 020, 02 3275, 3205, 3014 svatopluk.civis@jh-inst.cas.cz
COPKO Jakub, Bc. jakub.copko@jh-inst.cas.cz
COUFALOVÁ Vladimíra, Mgr. kanc. U Slovanky 5 3182 vladimira.coufalova@jh-inst.cas.cz
ČUBOVÁ URBANOVÁ Martina, Ing. 321 3566 martina.cubova@jh-inst.cas.cz
ČUJOVÁ Sabína, Mgr. 212 3142 sabina.cujova@jh-inst.cas.cz
ČURÍK Roman, Mgr., Ph.D. 124 3256 roman.curik@jh-inst.cas.cz
CWIKLIK Lukasz, Dr. hab., Ph.D. 223 3496 lukasz.cwiklik@jh-inst.cas.cz