Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Jméno Místnost Linka E-mail
QADIR Muhammad Irfan, Dr. 334 3795, 3615 muhammad.qadiratjh-inst.cas.cz