Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Jméno Místnost Linka E-mail
WERNER Miroslav, Ing. 206 3175 miroslav.werneratjh-inst.cas.cz