Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
VÁCHA Jan 132 3285 jan.vacha@jh-inst.cas.cz
VÁCHOVÁ Marcela 114 2014 marcela.vachova@jh-inst.cas.cz
VÁCHOVÁ Vlasta vrátnice 3286
VAJDA Štefan, RNDr., CSc.,Dr.habil. 323, 309 3185, 3576 stefan.vajda@jh-inst.cas.cz
VALÁŠKOVÁ Lenka, DiS. 113 3467 lenka.valaskova@jh-inst.cas.cz
VALÁŠKOVÁ Veronika 116 3296 veronika.valaskova@jh-inst.cas.cz
VALEŠ Václav, Mgr., Ph.D. 208, 203 3475, 3445 vaclav.vales@jh-inst.cas.cz
VALIŠOVÁ Klára klara.valisova@jh-inst.cas.cz
VANĚČKOVÁ Eva, Mgr. 611 3080 eva.vaneckova@jh-inst.cas.cz
VARGA Vojtěch, RNDr., CSc. 407 3735 vojtech.varga@jh-inst.cas.cz
VAVREK František, RNDr., Ph.D. 508 3188 frantisek.vavrek@jh-inst.cas.cz
VAVŘIČKA Radek, Bc. radek.vavricka@jh-inst.cas.cz
VEIS Libor, RNDr., Ph.D. 110 3276 libor.veis@jh-inst.cas.cz
VINKLÁREK Ivo, Mgr. 8 (přízemí), 011 (suterén) 3155, 3206 ivo.vinklarek@jh-inst.cas.cz
VIŠŇÁK Jakub, Ing. 110 3276 jvisnak@gmail.com
VLČEK Antonín, prof. RNDr., CSc. 431 2093 a.vlcek@qmul.ac.uk
VLČKOVÁ Zuzana, Ing., Ph.D. 536 3446 zuzana.vlckova@jh-inst.cas.cz
VOLFOVÁ Lenka, Mgr. lenka.volfova@jh-inst.cas.cz
VONDROVÁ Alena, Ing. 307 3596 alena.vondrova@jh-inst.cas.cz
VOTAVA Ondřej, Mgr., Ph.D. 23, 011 (suterén), 08 (přízemí) 3636, 3206, 3155 ondrej.votava@jh-inst.cas.cz