Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
VÁCHA Jan 132 3285 jan.vachaatjh-inst.cas.cz
VÁCHOVÁ Marcela 114 2014 marcela.vachovaatjh-inst.cas.cz
VAIDULYCH Mykhailo, Ing., Ph.D. 324 3625 mykhailo.vaidulychatjh-inst.cas.cz
VAJDA Štefan, RNDr., CSc.,Dr.habil. 323, 309, 310 3185, 3576, 3615 stefan.vajdaatjh-inst.cas.cz
VALÁŠKOVÁ Veronika 116 3296 veronika.valaskovaatjh-inst.cas.cz
VALEŠ Václav, Mgr., Ph.D. 208, 203 3475, 3445 vaclav.valesatjh-inst.cas.cz
VALIŠOVÁ Klára klara.valisovaatjh-inst.cas.cz
VALTERA Stanislav, Ing. 334 3795 stanislav.valteraatjh-inst.cas.cz
VANDANA 215 3094 vandanaatjh-inst.cas.cz
VANĚČKOVÁ Eva, Mgr. 611 3080 eva.vaneckovaatjh-inst.cas.cz
VARGA Vojtěch, RNDr., CSc. 407 3735 vojtech.vargaatjh-inst.cas.cz
VARILLAS DELGADO Javier, Ing. Mgr., Ph.D. 536 3446 javier.varillasatjh-inst.cas.cz
VAVREK František, RNDr., Ph.D. 508 3188 frantisek.vavrekatjh-inst.cas.cz
VEIS Libor, RNDr., Ph.D. 110 3276 libor.veisatjh-inst.cas.cz
VELICKÝ Matěj, Ing., Ph.D. matej.velickyatjh-inst.cas.cz
VINARČÍKOVÁ Monika, Bc. monika.vinarcikovaatjh-inst.cas.cz
VINKLÁREK Ivo, Mgr. 8 (přízemí), 011 (suterén) 3155, 3206 ivo.vinklarekatjh-inst.cas.cz
VIŠŇÁK Jakub, Ing. 110 3276 jvisnakatgmail.com
VLČEK Antonín, prof. RNDr., CSc. 431 2093 a.vlcekatqmul.ac.uk
VLČKOVÁ Zuzana, Ing., Ph.D. 536 3446 zuzana.vlckovaatjh-inst.cas.cz
VOLOCHANSKYI Oleksandr, Ing. 304 oleksandr.volochanskyiatjh-inst.cas.cz
VONDROVÁ Alena, Ing. 307 3596 alena.vondrovaatjh-inst.cas.cz
VOTAVA Ondřej, Mgr., Ph.D. 23, 011 (suterén), 08 (přízemí) 3636, 3206, 3155 ondrej.votavaatjh-inst.cas.cz