Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Jméno Místnost Linka E-mail
IVANEK Ondřej, Ing., CSc. 02 3205, 3014 ondrej.ivanekatjh-inst.cas.cz