Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Jméno Místnost Linka E-mail
GASIOR Jindřich, Ing. 529 3197, 2101 jindrich.gasioratjh-inst.cas.cz
GASTALDO Michele, Ph.D. 313 3545 michele.gastaldoatjh-inst.cas.cz
GOLAM Haider, Ph.D. 521 2113 haider.golamatjh-inst.cas.cz
GOLUB Pavlo, MSc., Dr. rer. nat. 523 3055 pavlo.golubatjh-inst.cas.cz
GROIZARD Thomas Landry, Ph.D. 103 3266 thomas.groizardatjh-inst.cas.cz
GYEPES Robert, doc. RNDr., Ph.D. 407 3735 robert.gyepesatjh-inst.cas.cz