Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
GASIOR Jindřich, Ing. 529 3197, 2101 jindrich.gasioratjh-inst.cas.cz
GASTALDO Michele, Ph.D. 313 3545 michele.gastaldoatjh-inst.cas.cz
GOLAM Haider, Ph.D. 521 2113 haider.golamatjh-inst.cas.cz
GOLUB Pavlo, M.Sc., Dr.rer.nat. 523 3055 pavlo.golubatjh-inst.cas.cz
GUERRA Valentino Libero Pio, Ph.D. 203 3445 valentino.guerraatjh-inst.cas.cz
GURICOVÁ Miroslava, Ing. 512 3896 miroslava.guricovaatjh-inst.cas.cz
GYEPES Robert, doc. RNDr., Ph.D. 407 3735 gyepesatnatur.cuni.cz