Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
PAANANEN Riku Oskari, MSc. 118 3637 riku.paananenatjh-inst.cas.cz
PAIDAROVÁ Ivana, RNDr., CSc. 104 2077 ivana.paidarovaatjh-inst.cas.cz
PASHKOVA Veronika, Ph.D. 317 3767 veronika.pashkovaatjh-inst.cas.cz
PASTOREK Adam 415 3685 adam.pastorekatjh-inst.cas.cz
PASTVOVÁ Jana, Ing. 301 3555 jana.janoscovaatjh-inst.cas.cz
PÁSZTOR Pavel 226, 216 2112, 3239 pavel.pasztoratjh-inst.cas.cz
PEDERZOLI Marek, Mgr. 110 3276 marek.pederzoliatjh-inst.cas.cz
PETERA Lukáš lukas.peteraatjh-inst.cas.cz
PETRÁKOVÁ Vladimíra, Ing., Ph.D. vladimira.petrakovaatjh-inst.cas.cz
PILAŘ Radim, Ing. 301 3555 radim.pilaratjh-inst.cas.cz
PINKAS Jiří, Mgr., Ph.D. 407 3735 jiri.pinkasatjh-inst.cas.cz
PITÍNOVÁ Martina, Ing., Ph.D. 504 3856 martina.stekrovaatjh-inst.cas.cz
PITŇA LÁSKOVÁ Barbora, Mgr., Ph.D. 619 3955 barbora.laskovaatjh-inst.cas.cz
PITTKOWSKI Rebecca Katharina 421 3639 rebecca.pittkowskiatjh-inst.cas.cz
PITTNER Jiří, doc. Mgr., Dr. rer. nat., DSc. 102 2015 jiri.pittneratjh-inst.cas.cz
PIŽEMOVÁ Natália, Mgr. 123 3436 natalia.pizemovaatjh-inst.cas.cz
PIŽL Martin, Bc. 410 3745 martin.pizlatjh-inst.cas.cz
PLŠEK Jan, Ing., Ph.D. 313 3545 jan.plsekatjh-inst.cas.cz
PLUSKAL Miroslav mechanická dílna 3026
POHAN Miroslav mechanická dílna-údržba 3016 miroslav.pohanatjh-inst.cas.cz
POHLOVÁ Martina 116-osobní oddělení 3315 martina.pohlovaatjh-inst.cas.cz
POKORNÁ Šárka, Mgr., Ph.D. 215 3094 sarka.pokornaatjh-inst.cas.cz
POLÁŠEK Miroslav, Mgr., Ph.D. 209, 07 (suterén) 3066,3299 miroslav.polasekatjh-inst.cas.cz
POSPÍŠIL Lubomír, doc. RNDr., CSc. 507 3197 lubomir.pospisilatjh-inst.cas.cz
POTERYA Viktoriya, Ing., Ph.D. 011 (suterén) 3206 viktoriya.poteryaatjh-inst.cas.cz
PYSANĚNKO Andriy, Ing., Ph.D. 011 (suterén), 8 (přízemí), 111 3206, 3155,3503 andriy.pysanenkoatjh-inst.cas.cz