Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Jméno Místnost Linka E-mail
UDAY Arunima, MSc. 224 3495 arunima.udayatjh-inst.cas.cz
URBAN Jiří, RNDr., CSc. 514 3207 jiri.urbanatjh-inst.cas.cz
URBÁN Béla, MSc., Ph.D. bela.urbanatjh-inst.cas.cz
URBANOVÁ Nelly 113 3467 nelly.urbanovaatjh-inst.cas.cz