Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
UDAY Arunima, MSc. 224 3495 arunima.udayatjh-inst.cas.cz
URBAN Jiří, RNDr., CSc. 514 3207 jiri.urbanatjh-inst.cas.cz
URBÁN Béla, MSc. bela.urbanatjh-inst.cas.cz