Telefonní číslo je ++(420)26605 + linka, faxové číslo je ++(420)266053910, sekretariát: (+420) 26605 2011, vrátnice: (+420) 26605 3286
Jméno Místnost Linka E-mail
ŘÁHOVÁ Jaroslava 519 3407 jaroslava.rahovaatjh-inst.cas.cz
RAKOVSKÝ Jozef, Mgr., Ph.D. 22 (přízemí) 3426 jozef.rakovskyatjh-inst.cas.cz
RANKOVIČ Miloš 22 3426 milos.rankovicatjh-inst.cas.cz
RATHOUSKÝ Jiří, Ing., CSc. 624, 505, 611 3945, 3865, 3080 jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz
REMZOVÁ Monika, Mgr. 611, 612 3080 monika.remzovaatjh-inst.cas.cz
RIEDLOVÁ Kamila, Mgr. 118 3637 kamila.riedlovaatjh-inst.cas.cz
RIEGEROVÁ Petra, Mgr. 212 3142 petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Álvaro, Dr. 519 3407 alvaro.rodriguezatjh-inst.cas.cz